El nostre compromís

Hem perdut 5 anys en els quals l’autogovern no ha avançat. El President Mas ha utilitzat una institució de tots (la Generalitat) al servei dels interessos d’una part dels ciutadans.

És legítim el combat polític però no hi ha dret a l’enfrontament estèril entre governs. No hem assolit cap nova competència ni traspàs dels que preveu l’Estatut en vigor ni un millor finançament, i s’han posat en perill els fonaments de l’estat del benestar.

La nostra prioritat pel govern de la Generalitat és Governar per a tots!!

· Consolidar els elements de la recuperació econòmica.

01Reprendre la política de concertació social amb empresaris i sindicats dels presidents Maragall i Montilla.

02Inversió en I+D prioritària.

· Redreçar l’increment de desigualtats que s’ha produït.

03Programes d’inversió pública i d’inversió público-privada per a crear llocs de treball per a proporcionar noves oportunitats als aturats de llarga durada i les primeres oportunitats als joves.

04Recuperar els nivells perduts de qualitat i d’inversió per càpita en la prestació del servei públic en la sanitat, l’educació pública i la protecció social que teníem el 2010.

· La regeneració institucional i democràtica.

05Primàries obligatòries als partits.

06Despolititzar l’Administració. Proposarem un Pacte Nacional de Reforma Administrativa que inclogui els Ajuntaments (transparència, tràmits, incompatibilitats, lobbies...).

· Promoure un nou acord de convivència per a Catalunya dins d’Espanya.

07En primer lloc, la negociació d’un Pacte Fiscal que doti de suficiència financera els serveis públics que ha de prestar la Generalitat, que sigui clar en la distribució dels ingressos tributaris i que respecti el principi d’ordinalitat.

08I encetar el camí d’una reforma constitucional que reconegui Catalunya com a nació dins d’Espanya; que garanteixi elements essencials del nostre autogovern com la llengua, l’educació i la cultura. Un acord assolit entre els representants del poble de Catalunya i els representants del conjunt dels espanyols i que sigui ratificat pels ciutadans de Catalunya.

· Les eleccions del 24 maig han demostrat que a la resta d’Espanya hi ha interlocutors amb els quals negociar una solució justa i acordada del problema de l’encaix de Catalunya a Espanya. Fins i tot el Tribunal Constitucional ha dit en una sentència que es pot fer una consulta si es fa de manera acordada.

· Per això, a les properes eleccions del 27 de setembre, a les que seguiran les eleccions del 29 de novembre, haurem de decidir col·lectivament si volem encetar la via del diàleg per trobar solucions justes i acordades o escollim camins unilaterals d’enfrontaments estèrils amb els quals no hi guanyem res.

REFORMA FEDERAL

 

Socialisme i federalisme, més que doctrines convergents, han de considerar-se com doctrines complementàries, com sigui que si la primera és normativa per a la vida individual de les nacionalitats dins dels Estats complexos, la segona ens mostra el camí formal per anar agermanant dins d’Estats units d’amplitud major cada dia, fins que s’arribi a assolir el magne ideal de reunir la humanitat sencera en una gran i única família.

Rafael Campalans, fragment de l’article “Socialisme i federalisme” publicat a “Justícia social”, 1 desembre 1923

Català | Castellano | Français | English