Propietat intel·lectual

DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Tots els continguts d'aquesta web són propietat de Miquel Iceta Llorens, d'ara en endavant miqueliceta.cat. En cap cas, s'entendrà que l'accés i navegació de l'usuari, implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets de propietat intel.lectual, industrial i d'imatge de la mateixa. Per tant, es prohibeix suprimir, eludir, adaptar o modificar el "copyright", la informació continguda en aquest website o el seu disseny.

Així mateix, es prohibeix qualsevol modalitat d'explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense la autorització expressa de miqueliceta.cat. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d'aquest web (incloent-hi textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de miqueliceta.cat llevat que s'indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a la nostra entitat per la legislació vigent.

GARANTIES I RESPONSABILITATS

miqueliceta.cat no garanteix l'accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l'absència de virus i / o altres components nocius  al website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega. miqueliceta.cat no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin al.liens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) com a conseqüència de l'accés al website .

miqueliceta.cat no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als quals es faci referència al web. Així mateix, miqueliceta.cat no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar de la falta de veracitat, integritat o actualització de la informació que s'ofereix a la seva pàgina web.

RESTRICCIONS D'ACCÉS

miqueliceta.cat es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari a aquest lloc web o a alguna part.

DURADA I MODIFICACIÓ

miqueliceta.cat es reserva el dret a modificar i / o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d'aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

L'accés i navegació per la pàgina web de miqueliceta.cat comportarà l'acceptació de les condicions generals establertes en aquest lloc i aquestes han estat formulades de conformitat amb els Codis Civil i de Comerç i d'Ordenació de condicions generals de la contractació.

LLEI APLICABLE

Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d'ús serà regida per la Llei Espanyola, sent els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents en la matèria. Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d'ús és declarada il.legal, nul o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.

REFORMA FEDERAL

 

Socialisme i federalisme, més que doctrines convergents, han de considerar-se com doctrines complementàries, com sigui que si la primera és normativa per a la vida individual de les nacionalitats dins dels Estats complexos, la segona ens mostra el camí formal per anar agermanant dins d’Estats units d’amplitud major cada dia, fins que s’arribi a assolir el magne ideal de reunir la humanitat sencera en una gran i única família.

Rafael Campalans, fragment de l’article “Socialisme i federalisme” publicat a “Justícia social”, 1 desembre 1923

Català | Castellano | Français | English